“Hvilken stor hveps?”

Det hænder, at godtfolk er stødt på en stor hveps, og spørger sig selv – eller andre – hvilken art det mon er. Svaret på dét spørgsmål er som regel et af disse tre:

Stor gedehams

STOR GEDEHAMS (Vespa crabo)

Omkring 2 cm, dronninger dog 3,5 cm. Som sine mindre gedehamse-kusiner laver den i “hvepseboer”, og Stor gedehams kan lave meget flotte udgaver, f.eks. i redekasser. Boerne skal man så vidt muligt holde fingrene fra, for de bliver forsvaret! Et stik fra Stor gedehams skulle efter sigende være meget smertefuldt. Heldigvis er de ikke så irriterende interesserede i os mennesker eller vores mad, som de mindre gedehamse er, og de er generelt set ret fredelige – hvis altså ikke man tilfældigvis er et insekt, for den er en drabelig jæger. Man kan ofte se den patruljere blomsterne, for så at angribe stort set ethvert andet insekt, inklusive sommerfugle og de mindre gedehamse.

I modsætning til de andre gedehamse, kommer Stor gedehams ofte til lys ved nattetide.

Sidst på sommeren/starten af efteråret opløses gedehamsenes boer, og når “arbejderne bliver fyret” flyver de vidt omkring, og kan dukke op alle steder.

 

Stor sabelhveps

STOR SABELHVEPS (Rhyssa persuasoria) 

Op til 4 cm – og oveni kommer så hunnens 4 cm lange læggebrod (som altså ikke er en giftbrod – bare rolig).

Den bemærkes ofte omkring mere eller mindre døde træstammer, som den undersøger for larver – måske ved at dufte sig frem efter de svampe, der ledsager larverne – for derefter at føre sin læggebrod ind og lægge æg, som så med tiden kan klække, finde larven, og spise den. Dens yndlingsoffer er (larver af) Kæmpetræhveps!

Stor sabelhveps ses især i starten af sommeren.

Der findes en del nært beslægtede arter, som den kan forveksles med, men de hvide markeringer på ryggen er temmelig karakteristiske. De senere år er der også fundet enkelte eksemplarer af endnu større sabelhvepse.

Kæmpetræhveps

 

KÆMPETRÆHVEPS (Urocerus gigas)

Op til 3 cm uden læggebrod. Lægger æg i svagelige/nyfældede grantræer. Når hunnen lægger et æg, afsætter hun samtidig svampe, som hjælper larven med at nedbryde træet. Kæmpetræhveps kan virke skræmmende, når den kommer flyvende, men den er heller ikke et dyr, man behøver at frygte.

Kæmpetræhveps ses mest midt på sommeren.

 

Og hvis du mener at have set en hveps større end disse – så er det nok dig, der overvurderer størrelsen. (NB: det er kun selve kroppens længde, uden følehorn og brod, der måles.)

Lukket for kommentarer.